Szakterületek

Webáruházak/weboldalak: webáruházak/weboldalak részére teljes körű tanácsadás, általános szerződési feltételek készítése, képviselet fogyasztóvédelmi eljárásokban (Békéltető testület, Gazdasági Versenyhivatal stb.), weboldal audit

Adatvédelmi jog: tanácsadás és teljes körű audit a GDPR szabályinak megfelelés érdekében, webáruházak és cégek részére adatkezelési tájékoztató készítése

Társasházak: alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat készítés, módosítás, közös tulajdon értékesítése, közös költség behajtása, peres képviselet

Cégjog: cégalapítás, -módosítás, -megszüntetés, vállalkozások jogi képviselete, hitelezői igényérvényesítés, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet, szerződések készítése

Munkajog: munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. felmondás) készítése
vállalkozások munkajogi átvilágítása, peres és peren kívüli munkaügyi jogviták, eljárások

Polgári jog: ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (szerződések, társasházi ügyek stb.), egyéb szerződések készítése (pl. ajándékozás, tartási szerződés stb.)

Büntetőjog: védelem és képviselet ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban, sértetti képviselet ellátása, tanúk és egyéb érdekeltek képviselete

Családjog: házassági bontóper, szülői felügyeleti jog – kapcsolattartás, gyermektartásdíj, házassági szerződés, élettársi vagyonközösség megszüntetése

A fenti listában szereplő jogterületeken és jogügyleteken kívül természetesen számos egyéb területen látunk el jogi tanácsadási és képviseleti tevékenységet. Ha a felsorolt jogterületek között nem találja azt, mellyel kapcsolatban tanácsadásra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.