Szakterületek

Vállalkozások képviselete: gazdasági társaságok részére képviselet és tanácsadás az üzleti életben előforduló mindennapi ügyekkel kapcsolatban (szerződések, kintlévőség-kezelés, peres eljárások, stb.)

Webáruházak/weboldalak: webáruházak/weboldalak részére teljes körű tanácsadás, általános szerződési feltételek készítése, weboldal audit

Fogyasztóvédelem: cégek és magánszemélyek képviselete fogyasztóvédelmi eljárásokban a fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, Gazdasági Versenyhivatal stb. előtt

Adatvédelmi jog: tanácsadás és teljes körű audit a GDPR szabályinak megfelelés érdekében, webáruházak és cégek részére adatkezelési tájékoztató készítése

Társasházak: alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat készítés, módosítás, közös tulajdon értékesítése, közös költség behajtása, peres képviselet, általános szerződéses kapcsolatok

Cégjog: cégalapítás, -módosítás, -megszüntetés, vállalkozások jogi képviselete, hitelezői igényérvényesítés, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet, szerződések készítése. Közhasznúsági fokozat megszerzése során eljárás.

Munkajog: munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. felmondás) készítése
vállalkozások munkajogi átvilágítása, peres és peren kívüli munkaügyi jogviták, eljárások, munkaügyi ellenőrzés során képviselet

Polgári jog: képviselet, tanácsadás, szerződések készítése a polgári jog szinte teljes területén (ingatlanokkal kapcsolatos ügyek, adásvétel, végrendelet, ajándékozás, stb.)

Büntetőjog, szabálysértési jog: védelem és képviselet ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban, sértetti képviselet ellátása, tanúk és egyéb érdekeltek képviselete

A fenti listában szereplő jogterületeken és jogügyleteken kívül természetesen számos egyéb területen látunk el jogi tanácsadási és képviseleti tevékenységet. Ha a felsorolt jogterületek között nem találja azt, mellyel kapcsolatban tanácsadásra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.