Webáruházakra vonatkozó jogi szabályozás

Minden cégnek, mely interneten folytat kereskedelmi tevékenységet meg kell felelnie azoknak a speciális szabályoknak, melyek a fogyasztókat – tehát mindazokat, akik szakmai tevékenységük körén kívül járnak el – védik.

Melyek ezek a különös előírásokat tartalmazó jogszabályok?

A teljesség igénye nélkül:

  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • a Polgári törvénykönyv 6. könyv XVI. fejezete
  • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és egyes korlátairól
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

A jogszabályok szigorú előírásokat tartalmaznak arra nézve, hogy a webshopok üzemeltetőinek milyen információt kell feltüntetnie a weboldalon, az általános szerződési feltételek körében milyen tájékoztatási kötelezettségnek kell megfelelni. Ezek azalábbi alapvető kategóriákba sorolhatók:

  • a szolgáltató elérhetőségi adatai
  • elállási jogról szóló tájékoztató, elállási nyilatkozatminta
  • kivételek az elállási jog gyakorolhatósága alól
  • tájékoztató a szavatosságról, jótállásról

A tájékoztatás megtörténtét és a szerződési feltételek elfogadását vita esetén a vállalkozásnak kell bizonyítania.

Mit jelent az elállási jog?

A webshopban történő kereskedés és a hagyományos, üzletben történő kereskedelem közti legfontosabb különbség, hogy a webáruházban vásárolt termék vonatkozásában a vevőket (fogyasztókat) a termék átvételétől számítva 14 napig – speciális esetekben még tovább is –  elállási jog illeti meg, tehát a vevő indokolás nélkül a terméket visszaküldheti, a kereskedő pedig köteles azt visszavenni.

A vevő a terméket ki is próbálhatja, de ez természetesen nem haladhatja meg az egyszerű felpróbálást és nem eredményezheti a termék károsodását.

Ha a vevő az elállási jogával él, a termék visszaküldésének költségeit neki kell viselnie, de a vállalkozás köteles visszafizetni a termék vételárát és a kiszállítás díját is.

Az elállási jog gyakorlása alól vannak kivételek, mely esetben a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát. Ilyen kivétel például egy játékszoftver, mely csomagolásának felbontását követően az elállási jog nem gyakorolható, vagy egyedileg, személyhez kötődő megrendelés alapján készített termék.

Hogyan befolyásolja a webáruház tevékenységét a reklámtörvény?

Aki webshopot üzemeltet általában a hirdetés legköltséghatékonyabb módját választja, és elektronikus úton – tehát email-ben – hírlevelet küld már meglévő vagy potenciális ügyfélkörének.

Tudni kell azonban, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény értelmében ezt csak abban az esetben lehet jogszerűen megtenni, ha a hírlevél küldéséhez a címzett előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulást vita esetén a kereskedőnek kell tudnia bizonyítani.

Milyen egyéb kötelezettsége van egy webshopot üzemeltető vállalkozásnak?

Nem szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy a webáruházak üzemeltetői szükségszerűen adatkezelővé válnak, tehát az általános szerződési feltételeken kívül egy adatkezelésről szóló dokumentumban tájékoztatni kell a vevőket vagy felhasználókat az adatkezelés alapvető feltételeiről.

Az adatkezelési tájékoztatók tartalmának tekintetében a NAIH ajánlást adott ki, melyben pontosan megfogalmazta mindazon elvárást, melynek meg kell felelni.

Az adatvédelmi tájékoztatóra is érvényes, hogy a tájékoztatás megtörténtének igazolása vita esetén a vállalkozás feladata.

dr. Vogel Barbara