Bemutatkozás

A Vogel Ügyvédi Iroda széleskörű jogi szolgáltatást nyújt  magánszemélyek,  vállalkozások és társasházak részére angol, német, és francia nyelven egyaránt. Irodánk rugalmasan igazodik szolgáltatásaival az ügyfelek egyedi igényeihez, speciális elvárásaihoz.

Irodánk tevékenységét hazai és nemzetközi vonatkozású ügyekben, a polgári és a büntetőjog területén egyaránt folytatja. Praxisunk kiterjed az eseti jogi tanácsadástól az átalánydíjas megbízásokig, továbbá a peres képviseletekre is.

Célunk, hogy ügyfeleinkkel kölcsönös bizalmon alapuló, hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani, melynek alapja a magas színvonalú, realitásokhoz igazodó jogi munka a jogszabályok adta kereteken belül.

Céges ügyfeleink részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk munkajogász szakértővel együttműködve.

Társasházaknak, közös képviselőknek is rendszeresen segítünk mindennapi ügyeik intézésében, közös költség követelések érvényesítésében, továbbá alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat készítése, módosítása kapcsán.

Kiemelt szakterületünk a webáruházakra vonatkozó jogi tanácsadás az adatvédelmi kérdéseket (GDPR megfelelést) és a fogyasztóvédelmi eljárásokban történő képviseletet is beleértve.

Közhasznú társaságok képviseletét is ellátjuk, közhasznúsági fokozat bejegyzése iránti eljárásban is  vállalunk képviseletet.

Büntető- és szabálysértési eljárásokban is képviseljük ügyfeleinket akár terhelti, akár sértetti oldalon, vagy akár tanúkénti meghallgatás során.

Irodánk tanácsadással segíti az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges nem-bevándorló (B típusú) vízum igénylését.

Szakértőkkel történő együttműködés útján könyvelési, földmérési, építészeti, ingatlan-értékesítési ügyintézésben, szakértésben is ügyfeleink segítségére tudunk lenni.

Jogi tanácsadásra telefonon vagy email-ben történő előzetes időpont-egyeztetést követően, személyes vagy online konzultáció keretében van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön megismerhesse ügyvédi irodánkat, tevékenységünket, mely információk segíthetik jogi képviselője kiválasztásában.

Ezt a honlapot a Vogel Ügyvédi Iroda, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.mük.hu honlapon találhatók.

Szakterületek

Vállalkozások képviselete: gazdasági társaságok részére képviselet és tanácsadás az üzleti életben előforduló mindennapi ügyekkel kapcsolatban (szerződések, kintlévőség-kezelés, peres eljárások, stb.)

Webáruházak/weboldalak: webáruházak/weboldalak részére teljes körű tanácsadás, általános szerződési feltételek készítése, weboldal audit

Fogyasztóvédelem: cégek és magánszemélyek képviselete fogyasztóvédelmi eljárásokban a fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, Gazdasági Versenyhivatal stb. előtt

Adatvédelmi jog: tanácsadás és teljes körű audit a GDPR szabályinak megfelelés érdekében, webáruházak és cégek részére adatkezelési tájékoztató készítése

Társasházak: alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat készítés, módosítás, közös tulajdon értékesítése, közös költség behajtása, peres képviselet, általános szerződéses kapcsolatok

Cégjog: cégalapítás, -módosítás, -megszüntetés, vállalkozások jogi képviselete, hitelezői igényérvényesítés, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet, szerződések készítése. Közhasznúsági fokozat megszerzése során eljárás.

Munkajog: munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. felmondás) készítése
vállalkozások munkajogi átvilágítása, peres és peren kívüli munkaügyi jogviták, eljárások, munkaügyi ellenőrzés során képviselet

Polgári jog: képviselet, tanácsadás, szerződések készítése a polgári jog szinte teljes területén (ingatlanokkal kapcsolatos ügyek, adásvétel, végrendelet, ajándékozás, stb.)

Büntetőjog, szabálysértési jog: védelem és képviselet ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban, sértetti képviselet ellátása, tanúk és egyéb érdekeltek képviselete

A fenti listában szereplő jogterületeken és jogügyleteken kívül természetesen számos egyéb területen látunk el jogi tanácsadási és képviseleti tevékenységet. Ha a felsorolt jogterületek között nem találja azt, mellyel kapcsolatban tanácsadásra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

Munkatársak

Dr. Vogel Barbara LL.M.

Irodavezető ügyvéd, adatvédelmi szakértő, gazdasági büntetőjogi szakjogász. 

2000-ben igazgatásszervező végzettséget szerzett az Államigazgatási Főiskolán, majd 2004-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. 2008-ban szakvizsgázott és megkezdte ügyvédi tevékenységét, ekkor alapította a Vogel Ügyvédi Irodát. 2010-ben elvégezte az ELTE gazdasági büntetőjogi szakjogász képzését. 2013-ban Master of Laws (LL.M.) fokozatot szerzett a Suffolk University Law School (Boston, MA, USA) U.S. and Global Business Law képzésén. Angol, német és francia nyelven tárgyalóképes.

Ellátja Vállalkozások és társasházak állandó képviseletét szerződéses kapcsolataikban, peres és peren kívüli eljárásokban is. Nagy tapasztalattal rendelkezik alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat készítésében, módosításában. Közhasznú, nonprofit szervezetek részére is nyújt tanácsadást a közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos eljárásban is.

Weboldalakra vonatkozó jogi szabályozással, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadással és adatvédelemmel 2005 óta foglalkozik. A Magyar Áruküldők Egyesületének 2005 óta jogi szakértője az internetes kereskedelemre vonatkozó jogi kérdésekben. Tagja a DIMSZ – Adatvezérelt Marketing Szövetség Adatvédelmi Tagozatának. Adatvédelmet, az internetes kereskedelem jogát, fogyasztóvédelmet, valamint a webáruházakra vonatkozó jogi szabályozás gyakorlati kérdéseit 2007 óta oktatja, rendszeresen tart előadásokat a témában. 2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, 2019 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi tanulmányok Karának vendégelőadója.

Büntetőjogi szakirányú végzettséggel is rendelkezik, büntetőeljárásokban és szabálysértési eljárásokban is ellát védelmet és képviseletet sértettek részére is.

Sajtómegjelenések:

Partnerek

Dr. Bodnár Lilla LL.M.
Ügyvéd, munkajogász, adatvédelmi jogász. 2002-ben diplomázott summa cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. 2006-ban szakvizsgázott és megkezdte ügyvédi tevékenységét.
A HR és Munkajog című folyóirat és a Munkajog.hu munkajogi szakértője, az European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions egyik szerzője. 2002 és 2013 között munkajogot oktatott az ELTE ÁJK Munka- és Szociális Jogi Tanszékén. Munkajogi gyakorlati képzést vezetett a CEU Business School-ban. Munkajogi elméleti és gyakorlati képzéseken rendszeresen ad elő. Rendszeresen publikál itthon munkajogi témában.  2012-ben a Complex Kiadó gondozásában jelent meg Az új Munka törvénykönyve munkavállalóknak c. könyve, a 2010-ben megjelent TOP 100 Munkajogi kérdés és válasz c. könyv szerkesztője és egyik szerzője.  A Magyar Munkajogi Társaság tagja.
Az adatvédelmi joggal rendszeresen foglalkozik. 2017-től részt vesz az Adatvédelmi Szakjogász képzésben.
2012-ben LL.M. fokozatot szerzett a Suffolk University Law School (Boston, MA, USA) U.S. and Global Business Law képzésén. Angol nyelven tárgyalóképes.
2005 első felében a Rézler Alapítvány ösztöndíjával az Egyesült Államokban, a University of New Mexico egyetemen, alternatív vitamegoldási technikákat, mediációt és arbitrációt tanult. Az Egyesült Államokban mediátor képzettséget szerzett.
Az ügyvédi tevékenység megkezdése előtt dolgozott bíróságon, jogvédő irodában ahol munkajoggal, polgári joggal, szerzői joggal és büntetőjoggal foglalkozott.
http://bodnarugyvediiroda.hu

Dr. Tetlák Krisztina
Ügyvéd, a Tetlák Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje. A Tetlák Ügyvédi Irodát dr. Tetlák Krisztina alapította 2012-ben, az iroda a kezdetek óta a Pest megyei Mendén, valamint Budapesten működik. Tevékenységi körük elsősorban polgári ügyekre terjed ki, ezen belül ingatlanjoggal, családjoggal, házassági bontóperekkel, öröklési ügyekkel foglalkozik. Nagy tapasztalattal rendelkeznek termőföld adásvételi szerződések készítésében.

Bezzeg Betéti Társaság
Földmérő, geodéziai partnerünk 1991-óta foglalkozik alsógeodéziai feladatokkal. Rendszeresen működünk együtt amikor földmérő által készített vázrajz szükséges a jogi munka előkészítéséhez vagy lebonyolításához, például társasházi alapító okirat módosítások esetén.
Geodéziai felmérés, szintvonalas helyszínrajz, tervezési térkép, megvalósulási térkép, épületfeltüntetés, épület törlés, telek kitűzés, épület kitűzés, út kitűzés, magas épületek, tornyok dőlésvizsgálata, ellenőrző mérés, szolgalmi jog bejegyzés, használati megosztás, foghíjtelek és tűzfal felmérés, homlokzatfelmérés, földtömegszámítás, lakás felmérés, épület külső, belső felmérés.
https://foldetmerek.hu

Tomor Immo
Teljeskörű ingatlanpiaci szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Partneri hálózatuk tevékenysége kiterjed mindennemű ingatlan (lakás, ház, nyaraló, telek, kúria, továbbá iroda, üzlethelyiség, raktár, szálloda, stb.) vásárlása, eladása, bérbeadása, bérlése és üzemeltetése kapcsán felmerülő tevékenységekre. Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerük segítségével hatékonyan támogatják ügyfeleiket a kitűzött céljaik megvalósításában.
https://tomor.immo

Elérhetőség

Vogel Ügyvédi Iroda

1034 Budapest, Bécsi út 120. 2. emelet
Telefon: +36 30 9894041
email: iroda [kukac] drvogel.hu

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján